Huisregels

 1. Door het kopen van een entreebewijs voor ons evenement gaat u akkoord met deze huisregels.
 2. Op vrijdagavond 21 september 2018 is er geen toegang aan personen jonger dan 15 jaar. ID is verplicht.
 3. Op zaterdagavond 22 september 2018 is er geen toegang aan personen jonger dan 18 jaar. ID is verplicht.
 4. De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang te weigeren/ontzeggen.
 5. Tijdens de entree zal er een toegangscontrole plaatsvinden, d.w.z. dat men gevraagd kan worden om mee te werken aan een visitatie dan wel veiligheidsfouillering. Deze controle zal steekproefsgewijs en zonder aanzien des persoon worden uitgevoerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht om de toegang te weigeren/ontzeggen.
 6. De organisatie heeft te allen tijde het recht het programma te wijzigen.
 7. Zowel op de vrijdag- als op de zaterdagavond wordt een bijdrage van 1 munt gevraagd voor het gebruik van het toilet. U ontvangt een stempel waarmee u de rest van de avond vrij naar het toiletgedeelte kunt.
 8. In alle tenten op het evenemententerrein heerst een algeheel rookverbod.
 9. Bezoekers worden verzocht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. organisatie en beveiligingspersoneel.
 10. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de heen- en terugreis naar het evenemententerrein en op de parkeerplaats van het evenement.
 11. Tijdens het evenement worden (foto/video) opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 12. Personen die zich aan diefstal van pullen of andere bezittingen van de organisatie/bezoekers van het evenement schuldig maken, zullen worden staande gehouden en worden overgedragen aan de politie.
 13. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het festivalterrein: film- en andere professionele opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken worden bij binnenkomst in beslag genomen.
 14. Kleine wegwerpcamera’s en amateur-apparatuur is toegestaan. (Lens niet groter dan 70mm)
 15. Dealen van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Het gebruik en bezit van softdrugs (cannabis e.d.) en harddrugs is niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken, zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.
 16. Rechts-extremistische uitingen en taalgebruik, alsmede racistisch gedrag wordt niet getolereerd.
 17. Gewelddadigheid, seksistisch, ongewenst of agressief gedrag worden niet getolereerd. (Personen die zich hieraan schuldig maken worden direct van het festivalterrein verwijderd)
 18. Het is verboden om voorwerpen, drank, bekers, pullen etc. naar de optredende artiesten te gooien. Deze bezoekers worden direct van het festivalterrein verwijderd.
 19. Aan personen beneden de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Op verzoek van organisatie/vrijwilliger kan gevraagd worden om zich te legitimeren. (red. het bij zich dragen van legitimatiebewijs is wettelijk verplicht). Indien men géén legitimatiebewijs kan tonen heeft de organisatie het recht om geen alcoholhoudende dranken te schenken.
 20. Maaltijden en dranken kunnen enkel met consumptiemunten afgerekend worden. Verkochte munten worden niet teruggenomen en blijven geldig tijdens de komende edities van dit evenement
 21. Betaalde entree gelden worden onder geen enkele voorwaarde teruggegeven. Als men eenmaal het festival terrein verlaat wordt er geen toegang meer verleend.
 22. Schade toegebracht tijdens de openingstijden, of direct in relatie staand tot de openingstijden, aan de tent(en), huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie en/of buurt worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker/veroorzakers vergoed.
 23. Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor omwonenden te beperken.
 24. Sluitingstijd op vrijdag en zaterdag  is 1:00 uur.
 25. Rondhangen in en om de tent(en) na sluitingstijd is niet toegestaan.
 26. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal / vermissing verstaan.
 27. Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers dan wel de security bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen dan wel de toegang te ontzeggen van het festivalterrein. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals o.a. vechtpartijen, vernielingen, brandstichting, diefstal (seksuele) intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene(n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte van worden gedaan. Evt. schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).
Scroll to Top